Κυριακή, 18 Ιουλίου 2010

Στο κύμα...Γραμμένα με αίμα

Γιώτα Στρατή

Ποίηση

... δικό σου, μάννα!

Ελίτσα Πουρίου Ζαγοράς Πηλίου