Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

Εκείνες οι τρισάγιες μανάδες - Γιώργος Θωμάς

Όταν λέω εγώ πως "είσαι εδώ!" δεν με πιστεύουν!

"Εκείνες οι τρισάγιες μάνες" έγραψε ο Γιώργος Θωμάς στην ΘΕΣΣΑΛΙΑ και ξέρεις, μάννα... είχε κι εσένα μέσα!

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, Διαδρομές, 7/3/2010 σελ. 13

Αιωνία η μνήμη σου, μάννα!

Αυτό ήθελα!